e-Biblioteka®

Univerzitet u Sarajevu | Mašinski fakultet 


traži:  

O projektu

Projektom e-Biblioteka se digitaliziraju sve publikacije biblioteke Mašinskog fakulteta, čime se omogućuje napredno pretraživanje i rezervacija putem Interneta.

saznaj više »

Fondacija

Fondacija prof. dr. Kemal Hanjalić predstavlja vrijednu donaciju velikog broja publikacija i knjiga, pretežno iz oblasti mašinstva, fizike, informatike i tehnologije.

saznaj više »

Uputstvo

Pretraživanje baze podataka biblioteke se vrši u potpunosti automatski, nakon što se navedu najmanje tri (3) slova u polju za pretragu.

saznaj više »

Responsive Design
podržani svi uređaji
 Fond publikacija
10,000+
Integracija sa ostalim
web servisima
Responsive Design
e-Biblioteka implementira tzv. 'Responsive Design' tehnologiju prikaza sadržaja. To znaći da se izgled svih stranica automatski prilagođava uređaju koji se koristi za pristupanje sistemu. Podržani su svi savremeni uređaji, uključujući

  • stolne računare,
  • prijenosnike,
  • tablete ili
  • mobilne telefone.
Radno vrijeme biblioteke
administriranje sistema
rad sa studentima
dostupnost web servisa
Detaljan opis
Svaka publikacija u digitalnom repozitoriju e-Biblioteke sadrži i detaljan opis. Na taj način je moguće izvršiti pretragu sa mnogo boljim rezultatima od uobičajenog.
Full-Text search (FTS)
FTS tehnika koja je implementirana na nivou baze podataka e-Biblioteke omogućuje pretraživanje digitalnog repozitorija na osnovu pojedinih rijeći ili fraza (sličan pristup imaju Google, Bing ili Yahoo).
Pretraživanje baze podataka biblioteke se vrši u potpunosti automatski, nakon što se navedu najmanje tri (3) slova u polju za pretragu. Sistem koristi naprednu 'Full-Text search' tehnologiju, baziranu na podacima koji se odnose na:
  • imena autora,
  • prezimena autora,
  • naziva publikacija,
  • ključne riječi,
  • sadržaj publikacija.
Uvrštavajući sadržaj kao sastavni dio svake publikacije, biblioteka Mašinskog fakulteta je obezbijedila da korisnici, uz pomoć gore opisanih rješenja, veoma efikasno pronađu one informacije koje su im od interesa.