Novosti iz oblasti naučnih publikacija i bibliotekarstva      

Aktiviran projekt e-Biblioteka 01.10.2016 2436080

SARAJEVO, oktobar 2016. Mašinski fakultet je u proteklom periodu re-aktivirao projekt digitalizacije svoje bibliotečne građe, koji je započeo još daleke 2001. godine. Uviđajući potrebu za modernizacijom postojećeg sistema u skladu s modernim trendovima i tehnologijama, Dekanat Mašinskog fakulteta je početkom ak. god. 2016. donio odluku o uspostavljanju novog, web baziranog sistema za podršku upravljanju svih funkcija svoje biblioteke. Kao rezultat,  razvijen je moderni informacioni sistem e-Biblioteka, koji je i implementiran u oktobru 2016.

Oxford University Press 30.09.2016 3442

Oxford University Press (OUP) objavljuje najkvalitetnije naučne časopise i obezbjeđuje korisnicima pristup najnovijim istraživanje najširoj mogućoj publici. Sve to smo to postigli u bliskoj saradnji sa našim partnerima, autorima i pretplatnicima, kako bi im pružili izdavačke usluge koje podržavaju njihova istraživanja.

Google Scholar za efektivno istraživanje naučne literature 30.09.2016 3733

Google Scholar predstavlja on-line, slobodno dostupan informacioni sistem za pretraživanje naučnih podataka, koji omogućava korisnicima nalaženje i fizičkih i digitalnih kopija članaka. Google Scholar vam pomaže da pronađete relevantne podatke iz oblasti naučnih istraživanja objavljene širom svijeta.

Nova saradnja između EBSCO i Mackin 29.09.2016 3581

IPSWICH, Mass. — September 19, 2016 — EBSCO Information Services (EBSCO) I Mackin su finalizirali međusobni dogovor kojim se EBSCO digitalne knjige ( EBSCO eBooks™) mogu naručiti i putem Mackin.com stranica. Saradnja između korporacija EBSCO i Mackin, koji je vodeći provajder matrijala za biblioteke, bibliotekare i nastavnike osnovnih i srednjih škola, pruža MackinVIA korisnicima novu pogodnost da direktno naručuju EBSCO eKnjige sa njihove specifične platforme.

Academic Ebook Sales Flat 28.09.2016 4778

Academic libraries continue to add to their ebook collections, but while ebooks are becoming the preferred format for reference materials, many students still prefer to read and study monographs and textbooks in print, according to “Ebook Usage in U.S. Academic Libraries 2016,” a survey conducted by Library Journal and sponsored by Gale Cengage Learning

1 2  Zapis: 1 - 5 / 6  
NAJČITANIJE
| 01.10.2016 |  2436080  >

Aktiviran projekt e-Biblioteka

| 21.10.2016 |  2430337  >

Ukratko o Google-u i e-Knjigama

| 13.12.2016 |  2348705  >

Aktiviran novi modul - naučne baze podataka

| 18.12.2016 |  2348332  >

Prezentacija projekta e-Biblioteka

| 22.12.2016 |  2345196  >

Prezentiran projekt e-Biblioteka

NAJČITANIJE PROŠLE SEDMICE


Copyright © 2020 www.mef.unsa.ba