Univerzitet u Sarajevu
Mašinski fakultet

Vilsonovo šetalište 9.
71000 Sarajevo
Tel: 033 729-800 ; Fax: 033 653-085