Registracija

Kreiranje pristupnih podataka novog korisnika.


 
 
 

PAŽNJA: registrirati se mogu samo studenti i uposlenici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Registracijom na ovaj sistem, pored ostalog, dobivate mogućnost da izvršite rezervaciju odabrane knjige ili publikacije koju ste pronašli u bazi (ovaj dio je planiran za drugu fazu projekta).

Ovo je samo prvi korak u procesu registracije korisnika. Drugi korak kojeg je potrebno provesti odnosi se na aktiviranje registriranog korisnika i time njegovo ovlaštenje za korištenje dodatnih servisa sistema. U tu svrhu je potrebno obratiti se biliotekaru fakultetske biblioteke koja će nakon provjere korisničkog imena i broja indeksa, potvrditi ili ne potvrditi datu registraciju.


IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA: niti jedna informacija koja se prosljeđuje ovom sistemu, uključujući pristupne i ostale podatke, se neće niti može proslijediti trećim licima ili upotrijebiti na bilo koji način ili u bilo koje svrhe izuzev za potrebu verifikacije korisnika i njihovih ovlaštavanja za dodatne pogodnosti prilikom korištenja ovog sistema. Lozinke koje se navode u ovom sistemu su enkriptirane 256 bitnim algoritmom i nije ih moguće rekonstruisati. To znaći da morate voditi računa da ih zapamtite, jer ih samo Vi možete znati.

Prijava na ovaj sistem putem odgovarajućeg Facebook servisa je u potpunosti kontroliran i zaštićen od strane samog provajdera (Facebook Inc.), što znaći da su integritet i zaštita prijavnih podataka koji se u tu svrhu koriste (pristupni podatci za Facebook servise) apsolutno zaštićeni. Ukoliko želite koristiti Vaš Facebook račun za pristup ovom sistemu, kliknite na [ PRIJAVA ], a potom na link 'Facebook'.